ILANA ZEFFREN

ENG – Ilana Zeffren is an Israeli comics artist living in Tel Aviv. For the past several years her cartoon column, ‘Petting Corner’, has been published weekly in “Haaretz” newspaper, and stars her two cats. In 2005 she published “Pink Story” – a graphic novel telling the story of the gay and lesbian community in Israel through the events of her own life-story. Since then she has published comics strips and stories in newspapers, magazines and literature anthologies and has participated in international and Israeli comics group exhibitions. Between 2006 and 2013, she wrote and drew “Rishumon”, a personal column in comics for “City Mouse”, a local entertainment magazine, and She has also illustrated three children’s books. Collections of her work have been published in book form in 2014, 2015 and 2017.

Ilana Zeffren @ Website

 
 
 

FR – Ilana Zeffren est une dessinatrice de BD israélienne vivant à Tel Aviv. Depuis plusieurs années, sa chronique dessinée «Petting Corner» est publiée chaque semaine dans le journal «Haaretz» et met en vedette ses deux chats. En 2005, elle a publié “Pink Story” – un roman graphique racontant l’histoire de la communauté gay et lesbienne en Israël à travers des événements de sa propre vie. Depuis lors, elle a publié des bandes dessinées et des histoires courtes dans des journaux, des magazines et des anthologies littéraires et a participé à des expositions de groupes de bandes dessinées internationales et israéliennes. Entre 2006 et 2013, elle a écrit et dessiné “Rishumon”, une chronique personnelle pour “City Mouse”, un magazine de divertissement local. Elle a également illustré trois livres pour enfants. Des collections de son travail ont été publiées sous forme de livres en 2014, 2015 et 2017.

Ilana Zeffren @ Website

 
 
 

NL – Ilana Zeffren is een Israëlische striptekenares die in Tel Aviv woont. Haar cartooncolumn ‘Petting Corner’ wordt al jaren wekelijks gepubliceerd in de krant “Haaretz”, met haar twee katten als hoofdpersonages. In 2005 publiceerde ze “Pink Story” – een graphic novel die het verhaal vertelt van de homo- en lesbische gemeenschap in Israël, met elementen van haar eigen leven. Ze publiceerde strips en korte verhalen in kranten, tijdschriften en bloemlezingen en nam deel aan Internationale en Israëlische stripgroepstentoonstellingen. Tussen 2006 en 2013 schreef en tekende ze “Rishumon”, een persoonlijk verhaal voor “City Mouse”, een plaatselijk entertainmenttijdschrift. Ze heeft ook drie kinderboeken geïllustreerd. Collecties van haar werk werden in 2014, 2015 en 2017 in boekvorm gepubliceerd.

Ilana Zeffren @ Website