GUY MORAD

ENG – Born in Israel in 1975, Guy Morad is a graduate of the Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem. He is a member of the Israeli comics collective “Dimona,” which is based in Tel Aviv and has produced three anthologies together. Guy’s work is featured regularly in Israeli newspapers and media.

Guy Morad @ Instagram

 
 
 

FR – Né en Israël en 1975, Guy Morad est diplômé de l’Académie Bezalel d’Art et du Design de Jérusalem. Il est membre du collectif de BD israélien “Dimona”, basé à Tel Aviv et qui a produit trois anthologies. Le travail de Guy est régulièrement publié dans les journaux et médias israéliens.

Guy Morad @ Instagram

 
 
 

NL – Guy Morad, geboren in 1975 in Israël, is afgestudeerd aan de Bezalel Academy of Art and Design van Jeruzalem. Hij is lid van het Israëlische stripcollectief “Dimona”, gevestigd in Tel Aviv en dat drie bloemlezingen heeft geproduceerd. Het werk van Guy is regelmatig te zien in Israëlische kranten en media.

Guy Morad @ Instagram